new-start-project-slider-1
new-start-project-slider-2

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του έργου NEW START!

Το NEW START είναι ένα διετές έργο που αφορά στην αντιμετώπιση της βίας εναντίον των γυναικών, και χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά ταμεία (2014-2016).

Η σύμπραξη του NEW START αποτελείται από οργανισμούς από 7 ευρωπαϊκές χώρες – Ισπανία (συντονιστής), Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ρουμανία, οι οποίοι θα εργαστούν με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με αντικείμενο την καθοδήγηση, ενδυνάμωση και την επιχειρηματικότητα.

Η παρούσα ιστοσελίδα του έργου παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο και τη κοινοπραξία τού. Τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν τη δυνατότητα λήψης (downloadable).